Torex pretugunsgrēka durvis montē tikai speciālistu brigādes, kurām ir licenzija pretugunsgrēka durvju uzstādīšanai. Tādas uzstādīšanas cena ir optimāla. Lai gan montāžas tehnoloģija ir praktiski identiska parastu ieejas metāla durvju uzstādīšanai, prasību, noteikumu un normatīvu rinda eksiste, kurus obligātā kartībā vajag ievērot.

  • Durvju atrašanās vieta un cilpu daudzums montāžai.
  • Aizliegums lietot noteiktās izejvielas (līme, putu blīvējums, hernmētiķis).
  • Pretuguns izturīgo putu lietošana.
  • Stiprinājuma konstrukcijas īpašības un raksturlīknes.
  • Durvju simetrisks izvietojums attiecibā ailes vertikālei un citās prasības.

Turklāt, vesela prasibu un pretugunsgrēka durvju uzstādīšanas noteikumu rinda ir iekļauta izstrādājuma montāžas un ekspluatācijas instrukcijā. Viņus ari ir nepiciešams ievērot, veicot darbus.

  • Nedrīkst aizvērt durvis ar tupējošiem atslēgas rīheliem, pieturējot izstrādājuma galu.
  • Nedrīkst atstāt cilvēkus slegtā telpā, kur tiek ustādīti pretugunsgreka durvis.
  • Izpakojot durvis, obligāti vajag veikt kostrukcijas vizualu apskati uz kārbas, plātnes нvai furnitūras bojājumu esamības priekšmetu.
  • Pēc durvju kārbas un durvju plātnes uzstādīšanas vajag pārbaudīt visu durvja elementu darbu. Tajā skaitā, durvju aizverētāja, durvju automatiska sliekšņa utt..
  • Pēc visu montāžas darbu pabeigšanas ir nepieciešas atstāt durvis atvērta stāvoklī uz diennakti, lai montāžas šūves (šķīdinājums vai putās) paspētu pilnīgi sacietēt.

Kompānijas Torex speciālistiem ir licenzija pretugunsgrēka durvju montāžai. Ir nepieciešams ievērot, ka pelaišanu pretugunsgrēka durvju ekspluatācijai jūs varat saņemt tikai ar noteikumu, ka durvis uzstādīja sertificeti speciālisti.

Precizēt ustādīšanas cenu jus varat Torex salonā. Piezvanot pa tālruni  + 371 2 577 01 70, saņemsiet atbildes uz jebkuriem citiem jautājumiem par pretugunsgrēka durvju komplektāciju un montāžu.